Zasady i regulamin

*Lista modeli objętych promocją wraz z wysokością zwrotu dostępne w regulaminie promocji.
**Wysokość zwrotu zależna jest od kwoty znajdującej się na dowodzie zakupu i stanowi maxymalnie 15%.
W ramach jednej Karty Dużej Rodziny w promocji można kupić maksymalnie jedną pralkę, pralko-suszarkę lub lodówkę.
Promocja trwa od 01.01.2019 do 30.04.2019 r.

Pobierz regulamin
Weź udział w promocji
Dane adresowe:
Organizator akcji promocyjnej wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych jej uczestników odbywało się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”). Dane osobowe uczestników akcji promocyjnej są niezbędne organizatorowi akcji jedynie w celu jej przeprowadzenia, szczegóły w REGULAMINIE.
kontakt
kontakt
Smolar.pl
Smolar - dane adresowe